Como se mide a calidade do aire?

Durante os últimos anos a contaminación atmosférica aumentou a pasos axigantados sendo isto inversamente proporcional á calidade do aire. Pero, Ten consecuencias na nosa saúde?

Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), a contaminación atmosférica é causante de ao redor de 2.000.000 de mortes prematuras no mundo. As partículas suspendidas no aire afectan as persoas producindo aumento nas enfermidades como a asma, bronquite ou mesmo certos tipos de cancro. Entre estas partículas atópanse monóxido de xofre, dióxido de nitróxeno, dióxido de carbono, ozono, po minerais, entre moitas outras. Estas clasifícanse segundo o seu diámetro, sendo as de 2,5 µ m as máis perigosas debido a que se poden inhalar e chegar aos nosos bronquiolos.


Pero, Como se mide a calidade do aire? Para coñecer como se mide a calidade do aire débense ter en conta as partículas en suspensión anteriormente citadas. Mídense eses contaminantes e calcúlase un índice de calidade do aire ( ICA), canto maior sexa este índice peor calidade do aire haberá.

Escala de cores ICA

Estes índices pódense consultar de maneira online a tempo real no World Air Quality Index